Anders namelijk thesistools

Charges What are the charges? A standard questionnaire does not need to cost you any money. You will have up to respondents that can complete your survey free of charge. Still you could do us a favour and publish your survey results on our website.

Anders namelijk thesistools

Voorlichting over reptielen Onderzoek naar de kwaliteit van voorlichting over de groene leguaan Iguana iguana en de baardagaam Pogona vitticeps op het gebied van voeding en verlichting Esther Niemeijer Marleen Schellinger Voorlichting over reptielen Onderzoek naar de kwaliteit van voorlichting over de groene leguaan Iguana iguana en de baardagaam Pogona vitticeps op het gebied van voeding en verlichting Van Hall Larenstein Leeuwarden, augustus Esther Niemeijer Marleen Schellinger Begeleiders: Polet, Lectoraat Welzijn van Dieren Projectnummer: Het onderzoek heeft plaats gevonden in opdracht van het Lectoraat Welzijn van Dieren.

Gedurende ruim vijf maanden hebben wij een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van voorlichting over voeding en verlichting voor de groene leguaan Iguana iguana en de baardagaam Pogona vitticeps. Onze interesse ging uit naar de kwaliteit van de voorlichting die wel of niet gegeven wordt bij de verkoop van dieren in winkels.

Op het gebied van reptielen, een steeds populairdere groep huisdieren, was de verwachting dat er veel verschil zou zijn tussen de norm en de werkelijkheid. We willen graag de experts bedanken die zeer bereid waren om mee te werken aan ons onderzoek in de vorm van interviews en overige ondersteuning.

In het bijzonder gaat onze dank uit naar ing. Huisman Hogeschool Van Hall Larenstein en ing. Polet Lectoraat Welzijn van Dieren voor hun begeleiding.

Tijdens ons onderzoek zijn we er achter gekomen dat de informatie over het verzorgen van reptielen in gevangenschap weinig eenduidig Anders namelijk thesistools.

Wij hopen dat onze scriptie aanleiding is voor meer discussie en meer onderzoek naar het welzijn van reptielen in Nederland.

Anders namelijk thesistools

In this memorandum is stated that, according to a recent analysis by the Faculty of Veterinary Medicine Utrecht University and Wageningen University, many people often act out of ignorance in the caretaking of their pet.

In the Netherlands, an increasing number of reptiles are being kept as pets in the private sector. Because of the many different species it is difficult to know all of their specific health problems. Inaccurate use of UV-B lighting also plays an essential role.

How often this occurs in the Netherlands is not known, but it is clear that it is a problem often seen in veterinary practices. Because of the fact that many people often act out of ignorance in the caretaking of their pet, it is expected that education, during or before the purchase of a reptile, plays an important role in this problem.

The goal of this research is to gain insight in the quality of the current information that is given in the field of nutrition calcium, phosphor and vitamin D and lighting UV-B for reptiles based on the current known standards.

The goal animals in this research are the bearded dragon Pogona vitticeps and the green iguana Iguana iguana.

These two species are very popular as pets in the Netherlands. Main question The main question in this report is: Is the education, that is given to private individuals orally as well as in writing, during or before the purchase of a reptile, in the field of nutrition and UV-B lighting, of good quality, based on the current known standards?

The desired situation regarding the education on reptiles was researched.

Esther Niemeijer Marleen Schellinger - PDF

A literature study was performed and reptile experts were interviewed. Based on these results the current known standards for nutrition and UV-B lighting for reptiles were identified.

Then, research into the actual situation regarding to education took place. Lastly a number of informative websites, that give information on bearded dragons and green iguanas were studied and judged. Results Desired situation In the literature, the green iguana is described as folivorous.

The bearded dragon is described as omnivorous. In the youth stage the bearded dragon only eats insects, and with time becomes more omnivorous starts eating vegetables. This average ratio is consistent with what the experts say.

The food of both animals should be covered with a vitamin- and mineral supplement. The reason for this is that insects bearded dragon and plant material both species naturally contain little calcium and vitamin D.

Welcome to Reddit,

Regarding UV-B lighting, there is not much known scientifically. It is necessary for the production of vitamin D3, which in turn is necessary for proper skeletal mineralization. To what extent UV-B lighting is needed, and whether there is a difference between the two species is not known.

According to experts, most health problems in reptiles are indeed related to nutrition or housing. Information about nutrition should be about the type of food and the proper use of supplements.

Information about lighting should be about the type of lighting, the need for UV-B illumination and the measurement of the UV-B output. Actual situation To identify the actual information that is given to first time reptile buyers, a questionnaire was sent out to pet shops, other pet shops were visited fake customer and informative websites were viewed.

The results of the questionnaire show that the pet shops know the importance of a good education. The spontaneous information that was given during the shop visits varies somewhat.

Often no information was given about UV-B lighting at all.Health & life cycle changes: the relationship between health status and changes in the life-cycle of young women - Free download as PDF File .pdf), Text File .txt) .

Nov 05,  · KOR45 - 5 November - benjaminpohle.com limit my search to r/thenetherlands. use the following search parameters to narrow your results: Slow Chat De Vrijmibodraad! (benjaminpohle.comherlands) submitted 2 years ago by maar in alle eerlijkheid heb ik daar helemaal geen behoefte aan..

Anders namelijk thesistools

zal vast anders zijn als ik ooit zelf kinderen heb maar nu is het voor mij een dik uur lang bij. De Groninger Grizzlies, Groningen. 85 likes.

Gijs Bears Groningen is a Hockey team from Groningen (the Netherlands) playing 1st division in the / Help benjaminpohle.com Flags of our fathers book report for school; Borders coursework justify; Essay on being respectful; Essay egypt revolution.

Essay Academic Writing Service benjaminpohle.com

Bij alle andere aanbieder moet je namelijk vanaf meer dan tien vragen betalen. Dit is verschillend in de tarieven, maar je bent al snel 20 euro per maand kwijt. Dat vond ik iets te gek dus heb ik voor Thesistools gekozen.

Thank you note for real estate referral by sandrarvtd - Issuu